Na ovoj stranici možete pogledati i preuzeti dostupne projektne materijale, priručnike, brošure, prezentacije i izveštaje sa održanih konferencija

           Nacionalni dijalog za zapošljavanje mladih_1.11.2017._sr
           National dialogue on youth employment_1 November 2017_eng
  • Zaključci sa panel diskusija u okviru Festivala karijere “Tvoja Šansa”, 30. maj 2018., Niš:

Panel 1_Žene i preduzetništvo

Panel 2_Šanse mladih u socijalnom preduzetništvu

Panel 3_Budućnost u karijeri

Panel 4_Od volonterizma do posla