YEP_FB visusal (logo update)

 

POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU
PODRŠKA PREDUZEĆIMA KOJA IMAJU POZITIVAN UTICAJ NA MLADE

 

Program podrške socijalnim preduzećima koja podstiču zapošljavanje mladih

Program podrške za socijalna preduzeća koja zapošljavaju mlade deo je projekta Podsticanje zapošljavanja mladih koji se sprovodi u okviru nemačko – srpske razvojne saradnje. Projekat sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ) u saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta Republike Srbije.

Program pruža priliku da preduzeća dobiju stratešku konsultantsku podršku u razvoju i unapređenju poslovanja kroz rad sa iskusnim biznis konsultantima i preduzetnicima, razviju saradnju sa GIZ-om i povežu se sa sličnim preduzećima u Srbiji.

Konkurs se realizuje u saradnji sa Smart kolektivom koji obezbeđuje podršku u procesu selekcije.

Kome je namenjen program?

Program je namenjen socijalnim preduzećima koja zapošljavaju mlade (18-35 godina), zapošljavaju i radno angažuju mlade iz ranjivih grupa ili doprinose zapošljavanju mladih kroz svoje aktivnosti.

Socijalnim preduzećima smatraju se sva pravna lica koja proizvode dobra ili pružaju usluge na tržištu, na preduzetnički i inovativan način i imaju pozitivan uticaj na društvo.

Ostali kriterijumi: preduzeće mora biti registrovano u Agenciji za privredne registre ili odgovarajućim registrima i poslovati minimum godinu dana; preduzeće mora biti u većinskom privatnom ili zadružnom vlasništvu i registrovano na teritoriji Srbije.

Šta dobijaju preduzeća u okviru programa:

 • Sveobuhvatnu analizu poslovanja i kapaciteta preduzeća, identifikovanje ključnih problema u poslovanju, podršku u definisanju ciljeva strateškog razvoja preduzeća i plan konsultantske podrške koja će omogućiti stabilan rast i maksimiziranje prihoda preduzeća;
 • Dugoročnu i stratešku podršku od strane biznis konsultanata sa iskustvom u višim nivoima menadžmenta korporativnog okruženja ili u uspešnom vođenju sopstvenog biznisa;
 • Mogućnost da konkurišu za nabavku osnovnih i obrtnih sredstava neophodnih za razvoj poslovanja (opremu, alate, repromaterijal, sirovine itd.);
 • Priliku da se povežu sa sličnim preduzećima u Srbiji.

Kako se prijaviti?

Pošaljite nam prijavu na e-mejl adresu office@smartkolektiv.org do 09.10.2017.godine u 15:00 časova.

Prijava treba da obuhvata:

 1. Popunjen formular
 2. Dodatnu dokumentaciju – Kopiju rešenja o upisu u Agenciji za privredne registre; skeniran godišnji finansijski izveštaj za 2016. godinu i svojeručno potpisanu izjavu da preduzeće ne potpada ni pod jednu kategoriju preduzeća kojima nije dozvoljeno učešće u programu.

Sva pitanja u vezi prijavljivanja na konkurs možete postaviti putem elektronske pošte office@smartkolektiv.org.

Detaljnije smernice za konkurs podrške socijalnim preduzećima koja podstiču zapošljavanje mladih možete da preuzmete ovde: YEP-SP-Smernice-za-konkurs

Formular neophodan za prijavu na konkurs možete da preuzmete ovde: YEP-SP-Prijavni-formular

INFO SESIJE

U toku prve dve nedelje septembra održaće se info sesije sa predstavljanjem programa i konkursa za podršku socijalnim preduzećima koja podstiču zapošljavanje mladih.

Informativne radionice će se održati po sledećem rasporedu:

 1. Novi Sad – 07.09. u 16h, Startit Centar Novi Sad (Miroslava Antića 2)
 2. Užice – 08.09. u 15h, Omladinski klub (Gradski razvojni centar, Trg Svetog Save 11)
 3. Zaječar – 13.09. u 14h, Omladinski centar Zaječar (ulica 7. septembar 2)
 4. Beograd – 14.09. u 14h, Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju – GIZ (Nemanjina 4/V sprat)
 5. Vranje – 15.09. u 12h,  Sala Načelstva, Pčinjski upravni okrug (Matije Gupca 2)
 6. Niš – 15.09. u 16h, Deli prostor (Davidova 2a)

Molimo sve zainteresovane da se registruju za info sesiju kojoj bi želeli da prisustvuju na office@smartkolektiv.org. Putni troškovi za info sesiju neće biti refundirani.

sp