SARADNJA GIZ - Horizontal ENGLISH ORIGINAL

 

U saradnji sa Fondacijom Jelena Šantić, pokrenut je istraživački projekat pod nazivom Working Horizons For Young Roma Women With An Emphasis On Returnees. Projekat se realizuje na teritoriji Novog Bečeja, Zrenjanina i Zemuna u cilju istraživanja potencijala za ekonomsko osnaživanje, aktiviranje i podršku (samo)zapošljavanju mladih Romkinja i povratnica koje žive u navedenim mestima.

Kako bi se ovaj cilj postigao, konstruisan je upitnik namenjen organizacijama civilnog društva (OCD) u Centralno-banatskom okrugu i Zemunu. Upitnik je u potpunosti anoniman, odnosno podaci dobijeni njegovim popunjavanjem se neće javno koristiti, već će isključivo biti dostupni istraživačkom timu.

Ovim putem bismo želeli da pozovemo organizacije civilnog društva koje sprovode aktivnosti na pomenutoj teritoriji, da izdvoje malo vremena i odgovore na pitanja iz upitnika koji je dostupan na ovom linku.

Rok za popunjavanje upitnika je 18.09.2017. godine.

Za više informacija možete da posetite i: http://fjs.org.rs/ .

 

Istraživački projekat: „Working Horizons For Young Roma Women With An Emphasis On Returnees“