20993267_1506955136047146_247645830_o

Nije potrebno podrobno objašnjavati da su stalno učenje i obrazovanje u srži uspešnog obavljanja posla kojim se bavimo. Bez obzira o kojoj oblasti rada govorili, konstantno istraživanje i promišljanje novih saznanja i inovativnih praktičnih rešenja, povezivanje sa ljudima od kojih i sa kojima možemo da učimo i stvaramo, od neprocenjivog su značaja za naš profesionalni rast i aktivno suočavanje sa poslovnim izazovima na koje neminovno nailazimo.

20993396_1506954762713850_1517166869_oUčenje i rad na sebi i podrška iskusnijih u tom procesu su naročito važni kada pravimo svoje prve korake u svetu rada. Polazeći od toga, 1. avgusta je pokrenut mentorski program namenjen mladim pčelarima iz udruženja „Beli bagrem“ i „Leskovac“ koji svoj karijerni put započinju u oblasti pčelarstva. Kao što već sam naziv govori, program se zasniva na uspostavljanju mentorskog odnosa između mladih pčelara početnika i iskusnijih, dokazanih pčelara, takođe članova navedenih udruženja. Program će trajati godinu dana tokom kojih će mladi pčelari imati priliku da uče zajedno sa svojim mentorima i tako doprinesu razvoju pčelarske delatnosti kod nas.

U Centru za stručno usavršavanje u obrazovanju u Leskovcu, 19. avgusta je održana radionica kojom je označen početak mentorskog programa. Pružene su informacije o samom programu, a mladi pčelari i mentori su imali mogućnost da se međusobno upoznaju i potpišu mentorski sporazum čime su se izjasnili da dobrovoljno ulaze u program.

21014721_1506954559380537_1656993527_oA šta će mladi učesnici programa učiti o pčelarstvu u narednih godinu dana? Zajedno sa svojim mentorima proći će kroz 5 modula u okviru kojih će imati mogućnost da razvijaju praktična znanja i veštine (kako da pripreme društva za zimski period, pašu, umnožavaju društva, vrcaju med), ali i da posećuju predavanja i sajmove na kojima će steći određena teorijska znanja o pčelarstvu. Prateći deo programa je ocenjivanje i sagledavanje procesa i rezultata mentorskog rada na osnovu čega je moguće unapređenje kvaliteta programa.

Mentorski program za mlade pčelare u Leskovcu