Grupa mladih pčelara i pčelarki iz Leskovca i Medveđe, zajedno sa svojim mentorima, koji učestvuju u našem mentorskom programu, imali su jedinstvenu priliku da se od 10. do 14. decembra upoznaju sa pčelarskom praksom svojih kolega i koleginica iz Slovenije.

Tokom četvorodnevne studijske posete, početna stanica za mlade pčelare/ke i njihove mentore bio je Pčelarski savez Slovenije u Brdu, pri Lukovici, gde je predstavljen rad i organizacija pčelarskog saveza i istorije slovenačkog pčelarstva. Savez postoji od 1873. godine, a danas broji preko 200 pčelarskih udruženja. Pored same istorije, predstavljen je pčelarski turizam kao primer dobre prakse u Sloveniji koji kod nas još uvek nije razvijen, a koji je privukao veliku pažnju mladih pčelara/ki da razmišljaju o pčelarstvu i u ovom kontekstu.

Pčelarima/kama su predstavljeni programi namenjeni pčelarstvu koje finansira EU, proces kontrole meda, kao i komercijalni deo pčelarstva koji je najviše zainteresovao naše mlade pčelare/ke.

Tokom preostalih dana mladi pčelari i pčelarke i njihovi mentori su imali prilike da upoznaju i povežu se sa najpoznatijim pčelarima/ka u Sloveniji koji su angažovani u različitim pčelarskim delatnostima.

U Pliskovici, naše pčelare i pčelarke je dočekala gospođa Petelin, koja ne samo da se bavi proizvodnjom meda, propolisa, medenog vina i medenjaka, već i proizvodnjom i uzgojem matica. Njenim gostima je predstavila postupak i proces zaštite geografskog porekla meda, što je za naše mlade pčelare/ke bilo posebno interesantno i korisno saznanje.

U gradu Otočec, pčelari/ke su imali prilike da upoznaju gospođu Stankovič koja je predočila zanimljiv način prodaje meda. Ona svakoj tegli meda doda određeni grnčarski proizvod koji sama pravi, i na taj način uveća vrednost meda.

        

Osim priznatih i poznatih proizvođača meda u Sloveniji, naši mladi pčelari/ke su posetili jednu od najvećih proizvodnji košnica u okolini Ljubljane i Poljoprivrednu školu „Grm“ koja je na sve prisutne ostavila veliki utisak. Na posedu same škole nalaze se najmoderniji plastenici, ogledni rasadnik, savremena školska mehanizacija, mlekomat, veliki broj domaćih životinja, kao i poseban prostor namenjen pčelarstvu i edukaciji u ovoj oblasti. Domaćin u ovoj školi bio je profesor pčelarstva koji je prisutne upoznao sa obrazovnim sadržajem predmeta pčelarstvo, koji je inače izborni predmet u ovoj školi. Za potrebe realizacije ovog predmeta, škola je sagradila posebnu kućicu u kojoj je smešteno 100 košnica, prostoriju za teorijsku nastavu i prostoriju za praktični deo pčelarstva. Priču o pčelarstvu pratila je degustacija proizvoda koje prave sami učenici/ice poput meda, medenog vina, hleba, kačkavalja i pršute. Prema rečima domaćina, u školi postoji veliko interesovanje učenika/ica za ovaj predmet.

Nakon obilaska škole, u planinskom mestu Semič, mladi pčelari i pčelarke upoznali su još jednog vrhunskog pčelara, koji se bavi uzgojem matica. Sa njim su razmenili svoja iskustva i razgovarali o izazovima i preprekama koje postoje u pčelarstvu kako u Sloveniji, tako i kod nas.

Primeri dobre prakse u Sloveniji i sami pčelari podstakli su naše mlade pčelare/ke da razmišljaju o boljoj organizaciji i funkcionisanju samih udruženja iz kojih dolaze, razvoju pčelarskog turizma na jugu Srbije, benefitima zaštite geografskog porekla meda,  proizvodnji ostalih pčelarskih proizvoda kao i stvaranju dobre medene priče na teritoriji Jablaničkog okruga koji je prepun potencijala za razvoj pčelarstva.

 

Mladi pčelari i pčelarke u poseti Sloveniji