Nacionalni dijalog za zapošljavanje mladih je pokrenut u okviru projekta Podsticanje zapošljavanja mladih. Podršku u dijalogu pružaju Ministarstvo rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstvo privrede i Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije u okviru švajcarskog programa “Znanjem do posla”.

O ključnim porukama i zaključcima sa dijaloga pod nazivom: Nacionalni dijalog o zapošljavanju mladih – Novi pristupi, novi izazovi možete pročitati u boršuri koja je dostupna na srpskom i engleskom jeziku:

Nacionalni dijalog za zapošljavanje mladih_1.11.2017._sr

National dialogue on youth employment_1 November 2017_eng

U okviru Nacionalnog dijaloga predstavljen je i film o mladima koji su u okviru projekta prošli stručne obuke i dobili podršku za razvoj svoje karijere: