Naziv projekta: Podsticanje zapošljavanja mladih (GIZ YEP – Youth Employment Promotion)
Podržava: Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Nemačke (BMZ)
Partner: Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije (MOS)
Trajanje projekta: 7/2015 – 06/2019

Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH), u ime nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), sprovodi projekat pod nazivom Podsticanje zapošljavanja mladih u saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta, kao vodećim partnerom, i Ministarstvom privrede i Ministarstvom rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja, kao ključnim partnerima.

Izazov

• Veliki broj nezaposlenih i neaktivnih mladih, kao i mladih koji nisu ni u obrazovnom sistemu, niti su zaposleni, niti na obuci (NEET)
• Neusklađenost između ponude i potražnje na tržištu rada
• Potreba da se unaprede znanja i veštine mladih u skladu sa zahtevima određenih zanimanja
• Postojeće aktivne mere zapošljavanja ne ispunjavaju potrebe i očekivanja mladih

Pristup

Cilj projekta je podrška mladima starosti od 15 do 35 godina kako bi unapredili svoj položaj na tržištu rada i brže došli do posla.

Fokus projekta je:

• Na uspostavljanju modela lokalne inicijative za zapošljavanje mladih u dva pilot-regiona, u Vojvodini i južnoj Srbiji
• Na podršci lokalnim akterima, to jest lokalnim kancelarijama za mlade, školama, Nacionalnoj službi za zapošljavanje, organizacijama civilnog društva i kompanijama, da uspostave dijalog, kao i dugoročna, održiva lokalna partnerstva za rešavanje brojnih izazova u oblasti zapošljavanja mladih sprovođenjem novih ili unapređenih mera zapošljavanja
• Plan je da se rezultati i preporuke iz ovih lokalnih dijaloga pretoče u referentne modele za promovisanje zapošljavanja mladih i da se sve to prenese u dijalog na nacionalnom nivou

Projekat je usmeren i na uspostavljanje Nemačko-srpske inicijative za održivi rast i zapošljavanje kao političkog dijaloga.

Ostvareni rezultati

6.250 mladih osoba informisano je o karijernim mogućnostima i dobile su različite vidove podrške u oblasti karijernog upravljanja
53 mlade osobe romske nacionalnosti postale su karijerni savetnici svojim vršnjacima
2.226 devojaka učestvovalo je u manifestacijama Dan devojčica 2016. i 2017. godine
213 nezaposlenih mladih osoba pohađalo je obuke za rad u tekstilnoj industriji, za zavarivanje i rukovanje teškim građevinskim mašinama, kao i za rad u centrima za korisničku podršku
169 mladih osoba je zaposleno
3 zadruge nude mogućnosti za (samo)zapošljavanje za 120 mladih ljudi iz NEET kategorije
• u srednjim stručnim školama 50 učenika steklo je prve preduzetničke veštine i osnovalo 5 učeničkih kompanija
• podržani su napori 30 mladih osoba da započnu poslovanje i postanu preduzetnici u oblasti kreativne industrije u Nišu, zahvaljujući praksi, mentorstvu i obukama u oblasti preduzetništva

Podržane su regionalne preporuke za zapošljavanje u Južnobanatskom i Jablaničkom okrugu u pilotiranju kreiranja međuopštinskih planova zapošljavanja usmerenih na rešavanje potreba lokalnih tržišta rada, mobilnosti radne snage i efikasnog odgovora na potrebe poslodavaca.

Nezaposlenim mladima pružena je mogućnost da razmene svoje stavove i iskustva s poslodavcima i da iznesu najvažnije probleme s kojima se susreću u ovoj oblasti i izlože sopstveno gledište u pogledu zapošljavanja, samozapošljavanja i preduzetništva.

Održana su tri simpozijuma u toku 2015. i 2016. godine, pod nazivom Zajednička vizija: Zapošljavanje mladih u Srbiji, usmerenih na rešavanje teškoća i izazova koji se javljaju u politikama i praksi promovisanja zapošljavanja mladih.