Naziv projekta: Podsticanje zapošljavanja mladih – Youth Employment Promotion (GIZ YEP)
Podržava: Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Nemačke (BMZ)
Partner: Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije (MOS)
Trajanje projekta: 7/2015 – 12/2019

U okviru nemačke razvojne saradnje, projekat pod nazivom Podsticanje zapošljavanja mladih sprovodi nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH), u saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta, kao vodećim partnerom, i Ministarstvom privrede, Ministarstvom rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja, Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Nacionalnom službom za zapošljavanje, kao ključnim partnerima.

Izazov

• Veliki broj nezaposlenih i neaktivnih mladih, kao i mladih koji nisu ni u obrazovnom sistemu, niti su zaposleni, niti na obuci (NEET)
• Neusklađenost između ponude i potražnje na tržištu rada
• Potreba da se unaprede znanja i veštine mladih u skladu sa zahtevima određenih zanimanja
• Postojeće aktivne mere zapošljavanja ne ispunjavaju potrebe i očekivanja mladih

Pristup

Cilj projekta je podrška mladima starosti od 15 do 35 godina kako bi unapredili svoj položaj na tržištu rada i brže došli do posla.

Fokus projekta je na 3 oblasti delovanja:

  • na uspostavljanju modela lokalne inicijative za zapošljavanje mladih koje obuhvataju podršku lokalnim akterima da uspostave dijalog, kao i dugoročna, održiva lokalna partnerstva za rešavanje brojnih izazova u oblasti zapošljavanja mladih sprovođenjem novih ili unapređenih mera zapošljavanja, u dva pilot-regiona, u Vojvodini i južnoj Srbiji;
  • na podršci socijalnim preduzećima da unaprede svoje kapacitete i zaposle mlade iz osetljivih grupa;
  • na uspostavljanje Nemačko-srpske inicijative za održivi rast i zapošljavanje kao političkog dijaloga.

Ostvareni rezultati

6.955  mladih osoba je steklo veštine za upravljanje karijerom, za traženje posla i za učeničko preduzetništvo
2.226 devojaka je učestvovalo u manifestaciji Dan devojčica 2016. i 2017. godine
370 nezaposlenih mladih osoba pohađalo je obuke za rad u tekstilnoj industriji, za zavarivanje i rukovanje teškim građevinskim mašinama, kao i za rad u centrima za korisničku podršku
253  mladih osoba je zaposleno
3 zadruge nude mogućnosti za (samo)zapošljavanje za 235 mladih ljudi iz NEET kategorije
• u 3 haba podržani su napori 77 mladih osoba da započnu poslovanje i postanu preduzetnici u oblasti IT i kreativne industrije

Podržane su regionalne preporuke za zapošljavanje u Južnobanatskom i Jablaničkom okrugu u pilotiranju kreiranja međuopštinskih planova zapošljavanja usmerenih na rešavanje potreba lokalnih tržišta rada, mobilnosti radne snage i efikasnog odgovora na potrebe poslodavaca.

Uspostavljen je Nacionalni dijalog za zapošljavanje mladih kao platforma za stučnu razmenu o efikasnim merama podrške mladima.

Nemačko-srpska inicijativa za održivi rast i zapošljavanje

Koordinacija Nemačko-srpske inicijative za održivi rast i zapošljavanje takođe je deo projekta. Nemačko-srpsku inicijativu pokrenuli su nemački ministar Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) i dva srpska ministra – ministar privrede i ministarka zadužena za evropske integracije.

Nemačko-srpska inicijativa ne samo da povezuje sve ranije pokrenute i nove projekte u okviru nemačko-srpske razvojne saradnje, već objedinjuje i priprema buduće mere tako što ciljano sprovodi tematske studije, obezbeđuje podršku partnerima u Srbiji oko strateških koraka i organizuje događaje različitih formata.