Obuke za upravljanje građevinskim mašinama projekat Podsticanje zapošljavanje mladih pruža nezaposlenim mladima uzrasta 18 – 35 godina iz cele Srbije, u saradnji sa MD Institutom iz Niša i Edukativnim centrom iz Novog Sada.

**********************************************************************

Sve informacije u vezi sa narednim krugovima obuka ćemo objaviti na ovoj stranici i  na FB stranici projekta: GIZYEP.

Za više informacija nas kontaktirajte na:

ivana.simonovic@giz.de