Konkurs za obuku za zavarivanje je završen. Zahvaljujemo se svima koji su se prijavili, stigao je izuzetno veliki broj prijava iz cele zemlje. Zbog velikog broja prijavljenih kandidata još uvek je u toku obaveštavanje o datumu i vremenu održavanja intervjua. Svi koji su dobili imejl sa obaveštenjem da će biti pozvan na intervju, biće kontaktirani uskoro. U produžetku teksta možete naći opis celokupnog procesa.

 

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti mejlom na adresu: ivana.simonovic@giz.de

 

Proces selekcije kandidata koji će proći obuku za zavarivanje u okviru projekta Podsticanje zapošljavanja mladih sastoji se iz tri faze:

I faza obuhvata predselekciju kandidata na osnovu ispunjenja uslova koji su bili definisani konkursom, kao i samim projektnim okvirom:
• Uzrast kandidata
• status zaposlenosti, odnosno nezaposlenosti
• motiva da se prijave na obuku

II faza su intervjui sa kandidatima, koje obavlja tim stručnjaka u oblasti selekcije ljudskih resursa, i dva člana tima ispred projekta. Na intervjuu će kandidati dobiti dodatne informacije o projektu, kao i samoj obuci, a kandidati će dobiti priliku da predstave svoja interesovanja i motive za pohađanje obuke i kasnijeg zaposlenja u ovoj oblasti.

III faza podrazumeva da kandidati koji budu odabrani na intervjuima obave testiranje u Institutu Goša. Testiranje se realizuje tako da svi kandidati bez obzira na dosadašnje iskustvo sa zavarivanjem, najpre dobiju osnovne smernice za rad sa aparatom za zavarivanje, i objašnjenje zadatka koji treba da urade. Instruktor zavarivanja pokazuje na praktičnom primeru kako se izvodi jedan ugaoni spoj u horizontalnom položaju, MAG postupkom zavarivanja, a nakon praktičnog primera kandidat bi trebao da ponovi prikazani postupak. Ocenjivanje spoja koje kandidat uradi vrše jedan inženjer zavarivanja i dva instruktora zavarivanja na osnovu standarda EN ISO 5817. Pre izvođenja ovog postupka svi kandidati prolaze proveru oštrine vida, gde se od kandidata očekuje da pročitaju sitan tekst sa udaljenosti od 30cm.

Nakon obavljenog testiranja formira se rang lista kandidata, gde se oni rangiraju prema zbiru ocena sa intervuja i sa testiranja. U slučaju da neki od izabranih kandidata odustane od obuke, na obuku se poziva prvi sledeći kandidat sa liste.