Jednu od mogućnosti za direktno zapošljavanje mladih pronašli smo u bliskoj saradnji sa kompanijama. Veliki broj kompanija u našoj zemlji ima potrebu za stalnim zapošljavanjem ali se suočava sa problemom pronalaska dovoljno pripremljenih radnika za direktno uključivanje u radne procese.

Kako bismo doprineli da i mladi i kompanije pronađu zajednički interes za zapošljavanje, mladima pružamo obuke za sticanje specifičnih znanja i veština za osposobljavanje za rad u konkretnoj kompaniji koja posluje u njihovim lokalnim zajednicama.

Sve obuke za rad se oblikuju i razvijaju u bliskoj saradnji sa poslodavcima i zasnovane su na usaglašavanju potreba i zajedničkih interesa mladih, kompanije i lokalne zajednice.

Projekat Podsticanje zapošljavanja mladih nezaposlenim mladima uzrasta 18 – 35 godina iz cele Srbije omogućava pohađanje stručnih obuka sa kojima mogu lakše i brže doći do posla.

Detaljne informacije o svim aktuelnim obukama na koje se možete prijaviti nalaze se na sledećim stranicama: