Od 17. do 19. novembra, u prostorijama Smart kolektiva, održana je radionica “Procena potreba za razvojem i razvojni plan”, za učesnike Programa podrške preduzećima sa pozitivnim uticajem na mlade koji se sprovodi u okviru našeg projekta. Poslovni konsultanti su sa predstavnicima/icama 21 organizacije i preduzeća radili na analizi njhove misije, društvenog uticaja, idejama za razvoj njihovog poslovanja i potrebama za dalji razvoj.

Svi učesnici/ice su imali priliku da prođu kroz Canvas biznis model i razviju individualni plan razvoja za svako pojedinačno preduzeće. Program podrške će biti realizovan u toku 2018. godine.

 

 

Održana radionica “Procena potreba za razvojem i razvojni plan” za preduzeća sa pozitivnim uticajem na mlade