Projekat podržava uspostavljanje i pilotiranje socijalno odgovorne kooperative Kamenica u okviru koje će biti uspostavljen mini edukativno-prerađivački pogon za sušenje i pakovanje gajenog i šumskog voća i plodova, kao i lekovitog i začinskog bilja. Mladi imaju mogućnost da steknu teorijsko i praktično znanje i iskustvo, uključe se u proizvodno prerađivački proces kao kooperanti i da višim stepenom prerade ostvare uvećane prihode na tržištu kako bi se jačale njihove veštine u pravcu daljeg poslovno – ekonomskog osamostaljivanja.