• Nemanjina 4/V Beograd
  • +381 11 2641-447
  • Pon-Pet:  9:00am-5:00pm   Sub-Ned:  Ne radimo
Podrška za razvoj preduzetništva

Podrška za razvoj preduzetništva

Svaki četvrti preduzetnik i tek svaki sedamnaesti vlasnik preduzeća u Srbiji mlađi je od 30 godina. Međutim, uz adekvatnu institucionalnu podršku, interesovanje i entuzijazam koji mladi pokazuju za preduzetništvo, ova situacija mogla bi da se promeni nabolje. Da bi se to ostvarilo, projekat Podsticanje zapošljavanja mladih u okviru svojih aktivnosti pruža podršku mladim preduzetnicima u sprovođenju ideja o pokretanju samostalnog poslovanja, tzv. startup biznisa u oblasti IT sektora i kreativnih industrija. Posebna podrška podstiče udruživanje ili umrežavanje preduzetnika u okviru mini-klastera, u kojima oni mogu da uče jedni od drugih, i podržava osnivanje i razvoj kompanija.

S druge strane, mladima koji nemaju poslovnog iskustva projekat pomaže u razvoju preduzetničkih veština i osnivanju učeničkih kompanija.

MLADI I PREDUZETNIŠTVO

Koliko mladi u Srbiji iskazuju inicijativu u zasnivanju ekonomske egzistencije, kakvim informacijama oni pritom raspolažu i gde ih traže? U želji da dobije objektivniji uvid u ovu problematiku, projekat Podsticanje zapošljavanja mladih je u saradnji s kompanijom „EY“, magazinom Biznis i finansije i niškom nevladinom organizacijom Deli tokom 2016. sproveo dve ankete među mladima širom Srbije, starosti od 15 do 35 godina.

Prva anketa sprovedena je među 193 mladih koji su u potrazi za poslom, od kojih je 61% ženskog pola; više od polovine imalo je visoko obrazovanje, a samo 1% ispitanika nije završilo osnovnu školu. Od ukupnog broja ispitanih 57,5% je nezaposleno, dok su ostali radno angažovani na određeno i neodređeno vreme, ili pod ugovorom (kao frilenseri).

Većina tih mladih ljudi prati informacije o kompanijama, pre svega preko društvenih mreža, a polovina njih smatra da su dobro obavešteni o kadrovskim potrebama preduzeća koja ih zanimaju. Uprkos tome, gotovo 40% anketiranih ne uspeva da u zadovoljavajućoj meri uspostavi kontakt s poslodavcima, a više od polovine ispitanika nema jasnu sliku o tome šta zapravo poslodavci očekuju od kandidata za posao. Najveći broj mladih (82%) spreman je da preduzme dodatne aktivnosti da bi došli do željenog posla, pri čemu kod onih koji već imaju neki radni angažman preovlađuje želja za dodatnim usavršavanjem, dok su nezaposleni daleko spremniji da rade za minimalnu platu i izvan svoje struke.

BUDUĆI PREDUZETNICI

Druga anketa sprovedena je među mladima iste starosne kategorije, ali među onima koji razmišljaju o tome da pokrenu sopstveni posao i upuste se u preduzetništvo. Od 77 ispitanika, ženskog pola bilo je 51,9%, gotovo polovina imala je visoko obrazovanje, a najniži stepen obrazovanja bila je trogodišnja stručna škola (2,6%). Kada je reč o radnom statusu, nezaposlenih je bilo 32%, ostali su imali različite vrste radnih angažmana, a svega 3,9% njih se već bavi preduzetništvom.

Na osnovu odgovora dobijenih u anketi, može se zaključiti da je za ubedljivo najveći broj ispitanika glavni motiv za pokretanje samostalne delatnosti želja „da sami budu svoje gazde“, dok manji broj njih u tome vidi mogućnost za ostvarenje finansijske nezavisnosti, ali je indikativno da je svega 14,3% ispitanika spremno da prihvati rizik koji preduzetništvo nosi. S druge strane, većina anketiranih svesna je da za taj poduhvat ne poseduje dovoljno znanja, posebno u oblastima finansija i administracije, kao ni jasan poslovni plan niti informacije o tome kako da obezbedi kapital, a ista je situacija i kada je u pitanju poznavanje lokalnog tržišta. Ohrabruje to što je više od 70% anketiranih spremno da uloži ogroman trud u ostvarenje ideje koju su zamislili, dok 62% očekuje od budućih zaposlenih da pokažu inicijativu i spremnost da stiču nova znanja.

Call Now Button