25. maja u Job Club-u u Lebanu održana je prezentacija aktivnosti projekta „Podsticanje zapošljavanja mladih”. Desetoro nezaposlenih mladih, koji se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, informisano je o stručnim obukama koje mladima projekat pruža, kao i o podršci za pokretanje startup-ova u poljoprivredi.

job club Lebane3

Najviše interesovanja mladi su pokazali za kurseve stranih jezika, kao i za podsticanje preduzetništva u oblasti poljoprivrede, što je izuzetno značajno s obzirom na to da je reč o području u kome se 85% stanovništva, uključujući i mlade, bavi poljoprivredom.

U narednom periodu će biti održano još ovakvih prezentacija sa ciljem da što više mladih sazna za mogućnosti za usavršavanje i zapošljavanje koje im projekat nudi.

Predstavljanje YEP projekta mladima u Job Club-u u Lebanu