Podrška samozapošljavanju i preuzetništvu mladih u IT i kreativnim industrijama u centrima i habovima

Projekat kroz podršku institucijama kao što su Deli – prostor za kreativno delovanje u Nišu i Start-it centri u Inđiji i Vršcu podržava okupljanje mladih ljudi u stimulativnom okruženju u kojem mogu da započnu svoj posao uz stručnu i vršnjačku podršku.

Za mlade koji već u školi imaju želju da se upoznaju sa preduzetništvom prava prilika za to je učešće u osnivanju učeničke kompanije. U saradnji sa organizacijom Dostignuća mladih u Srbiji koja razvija i uvodi u škole koncept učeničke kompanije, mladima u školama u toku šk. 2015/16 godine omogućen je trening i mentorska podrška kako bi samostalno osnovali svoju učeničku kompaniju i testirali njeno funkcionisanje u okviru obrazovnog sistema.

Podrška samozapošljavanju i preuzetništvu mladih u poljoprivredi kroz uključivanje u zadruge

Projekat podržava uspostavljanje i pilotiranje socijalno odgovorne kooperative Kamenica u okviru koje će biti uspostavljen mini edukativno-prerađivački pogon za sušenje i pakovanje gajenog i šumskog voća i plodova, kao i lekovitog i začinskog bilja. Mladi imaju mogućnost da steknu teorijsko i praktično znanje i iskustvo, uključe se u proizvodno prerađivački proces kao kooperanti i da višim stepenom prerade ostvare uvećane prihode na tržištu kako bi se jačale njihove veštine u pravcu daljeg poslovno – ekonomskog osamostaljivanja.