Strateška rešenja i ciljevi u oblasti unapređivanja uslova za zapošljavanje nemaju mnogo smisla ukoliko ne prepoznaju i ne uvažavaju potrebe, mogućnosti i izazove lokalnih tržišta rada. Drugim rečima, politika zapošljavanja predstavlja integralni deo politike lokalnog ekonomskog razvoja, te je neophodno da aktivne mere zapošljavanja budu primenljive i održive u lokalnom kontekstu.

U cilju jačanja uloge i kapaciteta lokalne samouprave u kreiranju i implementaciji lokalnog akcionog plana za zapošljavanje, kao i podrške dijalogu, saradnji i razmeni iskustava u ovom domenu, održavaju se regionalni sastanci jedinica lokalne samouprave. Na ovim sastancima predstavljaju se primeri dobre prakse u sprovođenju politike zapošljavanja na lokalnom nivou i razmenjuju informacije o novinama i kretanjima u sferi politike zapošljavanja, ekonomskog osnaživanja i socijalne inkluzije nezaposlenih osoba iz kategorije teže zapošljivih. Na taj način se podržava i unapređuje saradnja između jedinica lokalne samouprave na regionalnom nivou.

Trenutno se jedan ovakav sastanak održava u Nišu koji okuplja predstavnike i predstavnice Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, jedinica lokalne samouprave, Nacionalne službe za zapošljavanje, Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva (SIPRU), projekta IPA 2012 i projekta „Podsticanje zapošljavanje mladih“. Sastanak u Nišu je treći po redu, dok će se četvrti i ujedno završni regionalni sastanak održati u Beogradu, 6. i 7. jula.

Regionalne sastanke jedinica lokalne samouprave organizuju Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Nacionalna služba za zapošljavanje, uz podršku projekta „Podsticanje zapošljavanja mladih“ koji se sprovodi u okviru Nemačke razvojne saradnje, SDC i projekta tehničke podrške iz IPA 2012 programskog ciklusa.

Regionalni sastanak u Nišu: Uloga jedinica lokalne samouprave u ostvarivanju ciljeva politike zapošljavanja