Jednu od aktivnosti koje sprovodimo sarađujući sa Kancelarijom za mlade Grada Niša, predstavljao je susret sa ekspertom iz oblasti ljudskih resursa. U četvrtak, 16. novembra 2017. godine, 16-oro mladih iz Niša i okoline su imali priliku da upoznaju Gorana Mladenovića, HR menadžera iz NiCAT klastera.

Kroz izuzetno motivaciono predavanje, Goran je prisutnim mladima predstavio i objasnio poziciju menadžera ljudskih resursa, i ukazao na suštinu ovog zanimanja. Istakavši značaj celoživotnog učenja i usavršavanja, takođe je pozvao mlade da vredno i kontinuirano rade na ostvarivanju svojih karijernih ciljeva.

Prisutni učesnici i učesnice bili su u prilici da postave različita pitanja gostujućem ekspertu, te da na taj način reše svoje nedoumice. Pitanja su bila različita – neke je interesovalo kako izgleda put obrazovanja menadžera ljudskih resursa, dok su se drugi raspitivali o temama vezanim za samu praksu.

Susret sa ekspertom u Kancelariji za mlade u Nišu