U četvrtak, 07.12.2017., u prostorijama projekta održana je svečana dodela sertifikata mladima koji su u okviru projekta sa uspehom završili obuku za zapošljavanje kod poznatog poslodavca.

Obuke kreirane prema potrebama poslodavaca pružila je Academia Educativa. Do sada je obuku uspešno završilo 35-oro mladih u različitim ugostiteljskim strukama, frizerskim, kao i drugim uslužnim zanimanjima čišćenja, molera i farbara. Među polaznicima/icama je najveći broj mladih povratnika/ica iz zemalja EU, Roma i Romkinja, kao i ostalih osetljivih grupa, koji se danas suočavaju sa različitim izazovima u dolaženju do posla. U okviru projekta Podsticanje zapošljavanja mladih njima je omogućeno da steknu znanja i veštine sa kojima se 14-oro mladih odmah nakon obuke i zaposlilo u firmama kao što su lanac pekara „Toma“, „Teribo“ i drugi.

Skupu su se obratile Constanze Schmoger, savetnica i menadžerka projekta Podsticanje zapošljavanja mladih, Žaklina Bogavac, direktorka Academije Educativa, Svetlana Ilić, mentorka ženske romske organizacije Bibija i Radica Radović ispred Opšteg udruženja frizera Srbije.

U narednom periodu će još veći broj mladih iz osetljivih grupa dobiti priliku da steknu znanja i veštine za zaposlenje!

Svečana dodela sertifikata polaznicima/icama stručnih obuka