• Nemanjina 4/V Beograd
  • +381 11 2641-447
  • Pon-Pet:  9:00am-5:00pm   Sub-Ned:  Ne radimo
Veštine za upravljanje karijerom

Veštine za upravljanje karijerom

KAKO DO POSLA U KOME ĆETE BITI NAJBOLJI?

Velika je privilegija ukoliko čovek može da živi od posla koji voli i koji obavlja na najbolji mogući način. Da bismo to postigli, veoma je važno da prilikom izbora profesije dobro poznajemo svoje talente i sposobnosti, i da imamo prave informacije o tome kakve mogućnosti nam pruža ta profesija, koje sve poslove u okviru nje možemo da radimo, kako oni izgledaju u praksi i kakva je potražnja za njima na tržištu rada. To nije nimalo jednostavna odluka i zato je svima, a naročito onima koji tek treba da započnu karijeru, izuzetno bitno da pri donošenju jedne tako važne odluke imaju adekvatnu podršku.

Mladi u Srbiji dobijaju takvu podršku u svojim školama i kancelarijama za mlade, kroz program karijernog vođenja i savetovanja koji je pažljivo osmišljen da im na najbolji način pomogne u profesionalnom razvoju. Kroz program mladi su informisani o mogućnostima daljeg školovanja i potrebama poslodavaca za konkretnim zanimanjima, imaju realne susrete sa svetom rada da bi stekli objektivniju predstavu o tome kako bi izgledao njihov radni dan i šta sve treba da znaju da bi uspešno mogli da rade taj posao.

ŠIRENJE PODRŠKE

Ovakva podrška omogućila je mladima da odluku o svom daljem školovanju donesu na mnogo promišljeniji i pouzdaniji način, da razviju samopouzdanje i svest o tome koliko je važno da aktivno učestvuju u izboru sopstvene karijere i prihvate odgovornost za njeno građenje.

Trenutno se karijerno vođenje i savetovanje sprovodi u 75 odabranih srednjih stručnih škola i u kancelarijama za mlade (KZM) na pilot lokacijama u Nišavskom, Jablaničkom, Sremskom i Južnobanatskom okrugu.

Učenici u srednjim školama učestvuju na radionicama koje imaju za cilj da im pomognu da uz podršku nastavnika, psihologa i pedagoga pravilno procene svoje sposobnosti i nauče kako da donose ispravne odluke i naprave karijerni plan koji će im omogućiti brz prelazak iz škole u svet rada. U kancelarijama za mlade aktivni su timovi mladih volontera koje čine pretežno studenti humanističkih nauka koji su prošli obuku za vršnjačku podršku u odlukama važnim za naredni korak u karijeri.

Veštine za upravljanje karijerom 1

DO NOVIH IDEJA UZ POMOĆ VRŠNJAKA

U kancelarijama za mlade timovi mladih volontera pružaju usluge karijernog vođenja i savetovanja svojim vršnjacima. Tako korisnici ovih usluga dobijaju vršnjačku pomoć od osoba sa kojima zbog generacijskih sličnosti lakše mogu da se razumeju i da izgrade poverenje, a studenti s druge strane dobijaju mogućnost da obavljaju stručnu praksu i da se zahvaljujući stečenim iskustvima lakše zaposle. U periodu od 2012. godine do danas, program stručne prakse pohađalo je više od 250 studenata humanističkih nauka sa univerziteta u Beogradu i Nišu, a gotovo dve trećine njih je nakon uspešne prakse uspelo da pronađe odgovarajući posao.

Jedna od njih je i diplomirana pedagoškinja Nevena Dimić (24), koja je u četvrtoj godini studija postala svesna da budućem poslodavcu može da ponudi samo odlične ocene, ali ne i praktično znanje. Zato se prijavila na obuku za vršnjačke mentore u KZM, a potom je organizovala vršnjačke radionice za učenike srednjih škola u Nišu. „Shvatila sam da rad sa mladima kroz vršnjačko ili karijerno savetovanje zahteva veliku odgovornost. Morate da pazite u svakom trenutku šta ćete reći, jer ste kao vršnjački mentor istovremeno i uzor za mladog čoveka. Praksa vam, s druge strane, pruža mogućnost da primenite znanja stečena na fakultetu i tako steknete veoma dragoceno iskustvo“, objašnjava Nevena i ističe šta je na nju ostavilo najveći utisak: „Posebno su mi značile pozitivne reakcije i velika zainteresovanost mladih za usluge koje nude KZM, pa čak i njihova spremnost da nam u slobodno vreme pomognu kroz volonterski rad. Kod velikog broja mladih podstakli smo želju da se aktiviraju i mnogi od njih sada predlažu ideje koje mogu da doprinesu ne samo njihovom već i napretku lokalne zajednice.“

Veliko interesovanje mladih za vršnjačku edukaciju objašnjavamo činjenicom da se mladi pri donošenju odluke o svom budućem zanimanju često konsultuju sa svojim vršnjacima. Zato im je omogućeno da u kancelarijama za mlade, uz pomoć stručnjaka- vršnjaka, steknu veštine da upravljaju svojom karijerom. Krajnji cilj je, naravno, da uz podršku odluku donesu sami. Kroz projekat podstičemo mlade da nauče da se informišu o svetu zanimanja i putevima obrazovanja, da istražuju koje profesije se traže na tržištu, da preuzmu odgovornost za svoj profesionalni razvoj, kao i da se na odgovarajući način kada dobiju priliku predstave poslodavcima – jer vlasnici firmi kako od njih čujemo upravo od mladih i očekuju da preduzmu inicijativu u traženju posla.

Ekspertsko udruženje Centar Inventiva, centar za lični i profesionalni razvoj, pruža podršku svim akterima koji učestvuju u ovom zahtevnom zadatku – obrazovnim institucijama, nadležnim ministarstvima i projektu i povezuje sve aktere zainteresovane za pružanje podrške mladima u samorealizaciji. Osim što pruža savetodavne usluge, ovaj centar pomaže u organizaciji događaja i treninga posvećenih odabiru karijere, omogućava mladima sticanje novih saznanja održavanjem karijernog info kutka u kancelarijama za mlade, srednjim stručnim školama i osnovnim školama, a sarađuje i sa poslodavcima u organizovanju realnih susreta sa svetom rada za učenike osnovnih i srednjih škola.

Call Now Button